Het verband tussen stress en lichamelijke klachten

Stress kan je definiëren als een proces waarin milieueisen het adaptieve vermogen van je belasten, wat resulteert in zowel psychologische eisen als biologische veranderingen die een risico voor ziekte zouden kunnen opleveren. Je ervaart dagelijks stress in je leven. Verbintenissen voor werk of gezinsleven, tijdsdruk, financiële druk en moeilijkheden in persoonlijke relaties kunnen allemaal belangrijke bronnen van je stress zijn. Dingen die jou stress veroorzaken, worden stressoren genoemd. Jou reactie op de stress van lichamelijke ziekte varieert enorm en hangt voor een groot deel af van jou eigen persoonlijkheidsstijl en sociale ondersteuning.

Vermogen om te functioneren onder stress
Je beste werk kan soms ook onder tijdsdruk zijn. Als je een atleet of muzikant ben presteer je mogelijk beter met de stress die door de concurrentie ontstaat. Toch is het, ondanks deze voorbeelden, ook duidelijk dat het je vermogen om te functioneren in gevaar kan brengen. Wanneer je met een probleem wordt geconfronteerd, beoordeel je de ernst van het probleem en bepaal je of je al dan niet over de middelen beschikt om het probleem aan te pakken. Als je gelooft dat het probleem serieus is en niet over de nodige middelen beschikt om het probleem aan te pakken, zal je het als stress ervaren. Het is jou manier om te reageren op de situatie die een verschil maakt in je vatbaarheid voor ziekte en je algehele welzijn. Een van mijn betere vrienden is een stukadoor eindhoven maar houdt enorm veel van biologie. Hij is een van de bedenkers van dit artikel geweest.

Het ontstaan van ziekten
Onderzoek toont aan dat bijna elk systeem in je lichaam kan worden beïnvloed door chronische stress. Wanneer chronische stress niet wordt vrijgegeven, onderdrukt het je immuunsysteem van je lichaam en manifesteert het zich uiteindelijk als een ziekte. De relatie tussen borstkanker en stress heeft bijzondere aandacht gekregen. Sommige studies hebben een verhoogde incidentie van vroege sterfte aan het licht gebracht, waaronder sterfgevallen door kanker die bij je kan worden geconstateerd als je recentelijk een partner of geliefde hebt verloren. Een paar studies van vrouwen met borstkanker hebben je een significant hoog ziektepercentage laten zien, bij vrouwen die traumatische levensgebeurtenissen hebben meegemaakt en die binnen enkele jaren voor hun diagnose zijn verloren. Een nieuwe studie toont je aan dat stress en sociale steun belangrijke invloeden zijn op het risico van een man om prostaatkanker te ontwikkelen. Als man kan je door het leiden aan een hoge mate van stress  en een gebrek aan een bevredigende relatie met vrienden en familie een hogere niveau van prostaatspecifiek antigen in je bloed oplopen, een marker voor een verhoogd risico op het ontwikkelenn van prostaatkanker.
Studies hebben aangetoond dat chronische pijn niet alleen kan worden veroorzaakt door lichamelijk letsel, maar ook door stress en emotionele problemen. In het bijzonder lopen mensen die een trauma hebben ervaren en lijden aan Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) vaak een hoger risico om chronische pijn te ontwikkelen.

Nieuwere informatie ondersteunt het idee dat je niet alleen door fysieke ziekte stress veroorzaakt, maar dat stress bepaalde symptomen of ziekten bij je kan veroorzaken of verergeren. Wanneer je bang bent neemt je bloeddruk en pols toe. Je diarree wanneer je wordt geconfronteerd met de stress van een belangrijke test of presentatie. Stress kan ook leiden tot veelvoorkomende symptomen zoals hoofdpijn, pijn op de borst of rugpijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *